Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruh osob

9. 6. 2010

Do cílové skupiny patří děti a mládež, kteří:
- jsou ve věku 6 – 26 let
- žijí nebo se pohybují ve Zlivi a okolí
- dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času
- nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
- mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně i pro jejich okolí
- mají sníženou schopnost uplatňovat svá práva
- nechtějí nebo se vyhýbají zájmu a pozornosti jakýchkoli institucí
- mohou zažívat nebo zažívají konfliktní společenské situace (např. projevy šikany, drobná kriminalita, vandalismus, experimentování s návykovými látkami, záškoláctví, vyloučení ze školy, pohlavní zneužívání, domácí násilí), obtížné životní události (situace, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami, např. problémy s volbou školy a povolání, rozpad partnerských vztahů, těhotenství a další obtížné události v rodině, ve škole a mezi vrstevníky), nebo se ocitají v prostředí omezující jejich životní podmínky (např. absence zájmů, neschopnost adaptace)
o Příčinou těchto situací bývá nebo je především nepříznivé rodinné a sociální prostředí.

Do cílové skupiny nepatří děti a mládež, kteří:
- nepatří do věkové skupiny
- jsou agresivní
- jsou pod vlivem alkoholových a jiných návykových látek
- vykazují známky infekčního nebo jiného onemocnění
- patří mezi osoby s mentálním, tělesným nebo duševním postižením

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>