Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné informace

Nízkoprahová zařízení (centra) pro děti a mládež


Nízkoprahová zařízení (centra) pro děti a mládež provozují neziskové organizace v Čechách i ve světě.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum (NZDM DT) ve Zlivi funguje jako služba poskytovaná v rámci Charity Zliv. Mohou je navštěvovat všechny děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s tím, že zvláštní pozornost je věnována především práci s klienty potencionálně ohroženými sociálně nežádoucím chováním (závislosti na návykových látkách, vandalismus, kriminalita, šikana …). Nenahrazuje však školní družinu nebo zájmové kroužky, svým uživatelům nabízí neorganizované volnočasové aktivity v přátelském prostředí (např. stolní hry, kulečník, fotbálek, šipky, počítače, výtvarné aktivity atd.).
Cílem NZDM je vytvářet takové zázemí a možnosti, které by byly pro děti a mladé lidi bezpečné, atraktivní a motivující ke vhodným volnočasovým aktivitám, dále vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, zlepšit kvalitu života dětí a mládeže (orientace v sociálním prostředí,..), podporovat děti a mládež při vzdělávání, působit preventivně proti sociálně nežádoucím jevům a zmírňovat tak jejich následky, které vyplývají z nudy a z nedostatku možností (snižováním sociálních a zdravotních rizik). Stejně tak bude našim klientům poskytována odborná pomoc a podpora v obtížných životních situacích, a to ve formě poradenství.
 
Dle zákona 108/2006 Sb. tato služba obsahuje následující základní činnosti:
 
Ø  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - plnohodnotné trávení volného času (volnočasové aktivity, sportovní aktivity,..), možnost doučování…
Ø  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Ø  sociálně terapeutická činnost
Ø  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
 
 
Provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum je hrazen z finančních prostředků ESF ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji".
sponzori
 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>