Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka - info

6. 2. 2011

 Tříkrálová sbírka vznikla z potřeby cíleně formovat a vychovávat veřejnost k sociálnímu myšlení a cítění, a v tomto duchu pozitivně ovlivňovat společnost. Povědomí veřejnosti by mělo být touto akcí formováno k úctě k životu, rodině, soucítěním s trpícími a lidmi v nouzi a snahou jim pomoci. Druhým důvodem a cílem je zapojení široké veřejnosti do financování nejrůznějších sociálních a humanitárních projektů, protože Charita pomáhá nejen věřícím, ale každému, kdo pomoc potřebuje.

                        Tříkrálová sbírka bude mít tedy i další pozitivní cíle, jako je rozvíjení solidarity mezi lidmi, podílení se lidí na charitativní práci, vychovávání dětí k sociálnímu cítění. „Sbírka“ má také duchovní rozměr, ve staré tradici přinášeli koledníci do domů lásku a pokoj – tři králové přišli do Betléma poklonit se Ježíškovi a svými dary uctili rodinu, která v tu dobu byla bez přístřeší.

             Sbírka bude pořádána formou koledování a rozesíláním složenek do všech domácností (rozesílání složenek zajištěno centrálně). Celé akci bude předcházet rozsáhlá reklamní kampaň ve sdělovacích prostředcích.

            Tři králové budou děti a mladí lidé z řad žáků, ministrantů atd., doprovázené minimálně jedním dospělým člověkem (resp. starším 15 let) – rodič atd. Ti budou obcházet jednotlivé domy ve Zlivi cca během 2-3 dnů (v lednu), je potřeba vytvořit 5 – 6 skupinek.

 

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< říjen / 2018 >>